Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Tân Hợi 1971

Cập nhật: 04/12/2020

Tuổi của Gia chủ: Tân Hợi

Năm sinh : 1971

Mệnh: Thoa Xuyến Kim

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Xem nhanh nội dung


Việc xông đất vào đầu năm không chỉ là một tục lệ lâu đời mà đó còn là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam. Theo như ông cha ta khi chọn tuổi xông nhà năm 2021 thì chúng ta nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ.

Ngoài những yếu tố trên, người được chọn để xông đất đầu năm Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Tân Hợi nên đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đàng hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, Công việc làm ăn đang trên đà phát triển thì càng tốt. Gia chủ tuổi Tân Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến xông nhà cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để không mang lại vận xui cho gia đình người khác. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu "sinh dữ, tử lành".

I. Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Tân Hợi năm Tân Sửu 2021.

Gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1999(Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969(Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993(Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1998(Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962(Tuổi Nhâm Dần– Kim Bá Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

II.Phân tích chi tiết cách chọn tuổi xông nhà năm mới Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Tân Hợi 1971

1. Tuổi Kỷ Mão (Sinh năm 1999)

Mệnh: Thành Đầu Thổ (Đất Đắp Thành)

Tuổi Kỷ Mão có ngũ hành là Thành Đầu Thổ tương sinh với Thoa Xuyến Kim của gia chủ tuổi Tân Hợi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 là có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của gia chủ tuổi Tân hợi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mão Tam hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, chấp nhận được.

→Tổng điểm:10/12 - Rất tốt

2. Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Mệnh: Đại Dịch Thổ (Đất Đắp Thành)

Tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành là Đại Dịch Thổ tương sinh với Thoa Xuyến Kim của gia chủ tuổi Tân Hợi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 là có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của gia chủ tuổi Tân hợi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của gia chủ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm:10/12 - Rất tốt

3. Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963)

Mệnh: Kim Bá Kim (Vàng Pha Bạc)

Tuổi Quý Mão có ngũ hành là Kim Bá Kim không sinh, không khắc với Thoa Xuyến Kim của tuổi gia chủ tuổi Tân Hợi, Chấp nhận được.

Năm Tân Sửu 2021 là có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Tân của gia chủ tuổi Tân hợi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mão Tam hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, chấp nhận được.

→Tổng điểm:10/12 - Rất tốt

4. Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1993)

Mệnh: Kiếm Phong Kim (Vàng Chuôi Kiếm)

Tuổi Quý Dậu có ngũ hành là Kiếm Phong Kim không sinh, không khắc với Thoa Xuyến Kim của tuổi gia chủ tuổi Tân Hợi, Chấp nhận được.

Năm Tân Sửu 2021 là có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Tân của gia chủ tuổi Tân hợi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của gia chủ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm:10/12 - Rất tốt

6. Tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1998)

Mệnh: Thành Đầu Thổ (Đất Đắp Thành)

Tuổi Mậu Dần có ngũ hành là Thành Đầu Thổ tương sinh với Thoa Xuyến Kim của gia chủ tuổi Tân Hợi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 là có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Tân của gia chủ tuổi Tân hợi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dần nhị hợp với Hợi của gia chủ, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

→Tổng điểm:10/12 – Rất Tốt

7. Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)

Mệnh: Kim Bá Kim (Vàng Pha Bạc)

Tuổi Nhâm Dần có ngũ hành là Kim Bá Kim không sinh, không khắc với Thoa Xuyến Kim của gia chủ tuổi Tân Hợi, Chấp nhận được.

Năm Tân Sửu 2021 là có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Kim Bá Kim của tuổi Nhâm Dần, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương hợp với Tân của gia chủ tuổi Tân hợi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dần nhị hợp với Hợi của gia chủ, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

→Tổng điểm:10/12 - Tốt

7. Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Mệnh: Thiên Thượng Hỏa (Lửa Trên Trời)

Tuổi Kỷ Mùi có ngũ hành là Thiên Thượng Hỏa tương khắc với Thoa Xuyến Kim của tuổi gia chủ tuổi Tân Hợi, Không tốt.

Năm Tân Sửu 2021 là có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương hợp với Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của gia chủ tuổi Tân hợi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mùi tam hợp với Hợi của gia chủ, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mùi tứ hành xung với Sửu của năm Tân Sửu, Không tốt.

→Tổng điểm:8/12 - Tốt

III. Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Tân Hợi

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Hợi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Ất Hợi (Sinh năm 1995)

- Đinh Sửu (Sinh năm 1997)

- Canh Dần (Sinh năm 1950)

- Giáp Thân (Sinh năm 2004)

- Canh Thân (Sinh năm 1980)